Zgjidhni furnizuesin tuaj lokal dhe shikoni se cilat nga teknologjitë tona janë në dispozicion në zonën tuaj Kërko Tregtarët

GEFF Selektori i Teknologjisë

Konsulenti i Programit ka zhvilluar një bazë të dhënash për pajisjet dhe materialet shtëpiake me performancë të lartë që përmbushin standardet e performancës të përcaktuara nga BERZH (EBRD) për GEFF në Shqipëri

Izolim
©Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com

Kondicionerë
©

placeholder
©
Produktet e kërkuara