Boilerë (kaldaja) me biomasë


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Boiler
  Prodhues: LANORDICA

  Nr. ID i produktit: 23696

  Tipi i produktit : HP30 EVO
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Gjenerata e re e bolilereve me pellete

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 93
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 31.30
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 2. Boiler
  Prodhues: LANORDICA

  Nr. ID i produktit: 23695

  Tipi i produktit : HP22 EVO
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Gjenerata e re e bolilereve me pellete

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 90
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 22.00
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 3. Boiler
  Prodhues: LANORDICA

  Nr. ID i produktit: 23694

  Tipi i produktit : HP15 EVO
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Gjenerata e re e bolilereve me pellete

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 90
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 15.00
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 4. Boiler
  Prodhues: LANORDICA

  Nr. ID i produktit: 23693

  Tipi i produktit : COMFORT PLUS CRYSTAL
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Oxhak termik i futur ne mur i ventiluar me sistem tubacionesh ajri

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 90
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 11.00
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 5. Boiler
  Prodhues: LANORDICA

  Nr. ID i produktit: 23692

  Tipi i produktit : COMFORT P70 H49
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Oxhak termik i futur ne mur i ventiluar 49 cm i larte

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 90
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 7.10
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 6. Boiler
  Prodhues: LANORDICA

  Nr. ID i produktit: 23691

  Tipi i produktit : COMFORT P70
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Stufe hermetike me pelet per shtepi me konsum te ulet te energjise.

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 86
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 9.70
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 7. Boiler
  Prodhues: LANORDICA

  Nr. ID i produktit: 23690

  Tipi i produktit : COMFORT MINI
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Oxhak termik i futur ne mur i ventiluar

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 86
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 6.80
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 8. Boiler
  Prodhues: LANORDICA

  Nr. ID i produktit: 23689

  Tipi i produktit : COMFORT MAXI
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Oxhak termik i futur ne mur i ventiluar

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 88
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 8.90
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 9. Boiler
  Prodhues: LANORDICA

  Nr. ID i produktit: 23688

  Tipi i produktit : COMFORT IDRO L80
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Oxhak termik me pellete

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 90
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 19.00
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
 10. Boiler
  Prodhues: LANORDICA

  Nr. ID i produktit: 23687

  Tipi i produktit : WENDY
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Stufe hermetike me pelet per shtepi me konsum te ulet te energjise.

  Kursime:

  35 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 35% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 90
  Teknologjia e djegies: ATMOSPHERIC
  Kapaciteti [kW]: 10.00
  Prodhimi: Heat
  Etiketimi i enrgjisë: A+
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
Produktet e kërkuara