Kondicionerë


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Air Conditioning
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 14749

  Tipi i produktit : climaVAIR plus VAI 3-035 WN
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  climaVAIR plus VAI 3-035 WN kondicioner ajri i tipit split për ngrohje, ftohje, purifikim dhe lagështim të ajrit.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [kW]: 3.50
  Temperatura minimale [°C]: -7
 2. Air Conditioning
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 14748

  Tipi i produktit : climaVAIR plus VAI 3-025 WN
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  climaVAIR plus VAI 3-025 WN kondicioner ajri i tipit split për ngrohje, ftohje, purifikim dhe lagështim të ajrit.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [kW]: 2.60
  Temperatura minimale [°C]: -7
 3. Air Conditioning
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 14747

  Tipi i produktit : climaVAIR pro VAI 6-035 WN
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  climaVAIR pro VAI 6-035 WN kondicioner ajri i tipit split për ngrohje, ftohje, purifikim dhe lagështim të ajrit.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [kW]: 3.50
  Temperatura minimale [°C]: -7
 4. Air Conditioning
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 14746

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SP1104AT8-E1/RAV-SM1108CTP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri tavanor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [kW]: 12.00
  Temperatura minimale [°C]: -20
 5. Air Conditioning
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 14745

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SP804ATP-E/RAV-SM808CTP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri tavanor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [kW]: 8.00
  Temperatura minimale [°C]: -20
 6. Air Conditioning
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 14744

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SM304ATP-E/RAV- SM304SDT-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri slim kanalor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [kW]: 3.00
  Temperatura minimale [°C]: -15
 7. Air Conditioning
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 14743

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SM564ATP-E/RAV-SM564UTP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri kasetor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [kW]: 5.60
  Temperatura minimale [°C]: -15
 8. Air Conditioning
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 14742

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SP1104AT-E/RAV-SM1104UTP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri kasetor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [kW]: 12.00
  Temperatura minimale [°C]: -20
 9. Air Conditioning
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 14741

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SP804ATP-E/RAV-SM804UTP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri kasetor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [kW]: 8.00
  Temperatura minimale [°C]: -20
 10. Air Conditioning
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 14740

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAV-SP564ATP-E/RAV-SM564UTP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kondicioner ajri kasetor split-sistem për ngrohje,ftohje,filtrim te ajrit dhe heqjen e lagështisë.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [kW]: 5.60
  Temperatura minimale [°C]: -20
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
Produktet e kërkuara