Frigoriferë dhe ngrirës


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. /f/r/fridges.png
  Prodhues: MIELE

  Nr. ID i produktit: 24208

  Tipi i produktit : Miele FN 28062 WS
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 245
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 245
 2. /f/r/fridges.png
  Prodhues: MIELE

  Nr. ID i produktit: 24207

  Tipi i produktit : Miele FN 26062 ws
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 225
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 225
 3. /f/r/fridges.png
  Prodhues: MIELE

  Nr. ID i produktit: 24206

  Tipi i produktit : Miele FN 24062 ws
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 206
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 206
 4. /f/r/fridges.png
  Prodhues: MIELE

  Nr. ID i produktit: 24205

  Tipi i produktit : Miele FN 22062 ws
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 149
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 186
 5. /f/r/fridges.png
  Prodhues: MIELE

  Nr. ID i produktit: 24200

  Tipi i produktit : Miele KFN 29132 D edt
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer i kombinuar me Ngrires

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 243
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 242
 6. /f/r/fridges.png
  Prodhues: MIELE

  Nr. ID i produktit: 24199

  Tipi i produktit : Miele KFN 29132 D vs
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer i kombinuar me Ngrires

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 243
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 242
 7. /f/r/fridges.png
  Prodhues: MIELE

  Nr. ID i produktit: 24198

  Tipi i produktit : Miele KFN 28132 edt/cs
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer i kombinuar me Ngrires

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 209
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 232
 8. /f/r/fridges.png
  Prodhues: MIELE

  Nr. ID i produktit: 24197

  Tipi i produktit : Miele KFN 28132 ws
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer i kombinuar me Ngrires

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 209
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 232
 9. /f/r/fridges.png
  Prodhues: MIELE

  Nr. ID i produktit: 24196

  Tipi i produktit : Mele KD 28052
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer i kombinuar me Ngrires

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 243
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 242
 10. /f/r/fridges.png
  Prodhues: MIELE

  Nr. ID i produktit: 24195

  Tipi i produktit : Miele KD 26052
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Frigorifer i kombinuar me Ngrires

  Kursime:

  34 %
  An average household can save around 34 % of the annual energy consumption for cooling of goods

  Etiketimi i enrgjisë: A++
  Kapaciteti [I]: 210
  Konsumi vjetor I energjisë [kWh/a]: 191
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
Produktet e kërkuara