Boilerë (kaldaja) me gaz


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Boiler
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 14838

  Tipi i produktit : ecoTEC plus VU INT I 116/5-5
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Boiler me gaz i varur në mur ecoTEC plus VU INT I 116/5-5

  Kursime:

  40 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 40% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 92
  Teknologjia e djegies: CONDENSING
  Kapaciteti [kW]: 11.00
  Prodhimi: Heat
  Karburant: GAS
  Etiketimi i enrgjisë: A
 2. Boiler
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 14835

  Tipi i produktit : ecoTEC pro VUW INT I 116/5-3 A
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Boiler me gaz i varur në mur ecoTEC pro VUW INT I 116/5-3 A

  Kursime:

  40 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 40% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 92
  Teknologjia e djegies: CONDENSING
  Kapaciteti [kW]: 11.00
  Prodhimi: Heat
  Karburant: GAS
  Etiketimi i enrgjisë: A
 3. Boiler
  Prodhues: CHAFFOTEAUX

  Nr. ID i produktit: 14810

  Tipi i produktit : TALIA GREEN SYSTEM 12 EU
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Boiler me gaz me teknologji kondensimi - vetem per ngrohje ambjenti

  Kursime:

  40 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 40% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 98
  Teknologjia e djegies: CONDENSING
  Kapaciteti [kW]: 12.00
  Prodhimi: Heat
  Karburant: GAS
  Etiketimi i enrgjisë: A
 4. Boiler
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 14862

  Tipi i produktit : ecoVIT pro VKK 186/5
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Boiler me gaz mbi dysheme me depozite ecoVIT pro VKK 186/5

  Kursime:

  40 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 40% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 91
  Teknologjia e djegies: CONDENSING
  Kapaciteti [kW]: 18.00
  Prodhimi: Heat
  Karburant: GAS
  Etiketimi i enrgjisë: A
 5. Boiler
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 14836

  Tipi i produktit : ecoTEC pro VUW INT I 186/5-3 A
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Boiler me gaz i varur në mur ecoTEC pro VUW INT I 186/5-3 A

  Kursime:

  40 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 40% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 92
  Teknologjia e djegies: CONDENSING
  Kapaciteti [kW]: 18.00
  Prodhimi: Heat
  Karburant: GAS
  Etiketimi i enrgjisë: A
 6. Boiler
  Prodhues: CHAFFOTEAUX

  Nr. ID i produktit: 14800

  Tipi i produktit : PHAROS ZELIOS 18 EU
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Boiler me gaz mbi dysheme me sistem te integruar me panelet diellore

  Kursime:

  40 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 40% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 98
  Teknologjia e djegies: CONDENSING
  Kapaciteti [kW]: 18.00
  Prodhimi: Heat
  Karburant: GAS
  Etiketimi i enrgjisë: A
 7. Boiler
  Prodhues: VIESSMANN

  Nr. ID i produktit: 14876

  Tipi i produktit : Condensing gas boiler Vitodens 111-W, combi (DHW + heating)
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kaldaja e kondensimit me gaz të montuar në mur, me djegëz modular cilindrik MatriX dhe shkembyes nxehtesie Inoks-Radial, për një operim te hapur dhe te balancuar te gazit te nxehte

  Kursime:

  40 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 40% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 98
  Teknologjia e djegies: CONDENSING
  Kapaciteti [kW]: 19.00
  Prodhimi: Heat
  Karburant: GAS
  Etiketimi i enrgjisë: A
 8. Boiler
  Prodhues: VIESSMANN

  Nr. ID i produktit: 14871

  Tipi i produktit : Condensing gas boiler Vitodens 100-W, heat only
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Kaldaja e kondensimit me gaz të montuar në mur, me djegëz modular cilindrik MatriX dhe shkembyes nxehtesie Inoks-Radial, për një operim te hapur dhe te balancuar te gazit te nxehte

  Kursime:

  40 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 40% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 98
  Teknologjia e djegies: CONDENSING
  Kapaciteti [kW]: 19.00
  Prodhimi: Heat
  Karburant: GAS
  Etiketimi i enrgjisë: A
 9. Boiler
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 14852

  Tipi i produktit : ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Boiler me gaz mbi dysheme me depozite DHW ecoCOMPACT VSC 206/4-5 90

  Kursime:

  40 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 40% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 92
  Teknologjia e djegies: CONDENSING
  Kapaciteti [kW]: 20.00
  Prodhimi: Heat
  Karburant: GAS
  Etiketimi i enrgjisë: A
 10. Boiler
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 14843

  Tipi i produktit : ecoTEC plus VUW INT I 206/5-5
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Boiler me gaz i varur në mur ecoTEC plus VUW INT I 206/5-5

  Kursime:

  40 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 40% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Efikasiteti termik [%]: 92
  Teknologjia e djegies: CONDENSING
  Kapaciteti [kW]: 20.00
  Prodhimi: Heat
  Karburant: GAS
  Etiketimi i enrgjisë: A
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
Produktet e kërkuara