Sisteme fotovoltaike


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Renewables PV
  Prodhues: SUNERG

  Nr. ID i produktit: 23839

  Tipi i produktit : XP 36/156-140 I+35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Modulet fotovoltaike Polikristaline X-Style Modules 140 - 160 Wp

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 14.01
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 140
 2. Renewables PV
  Prodhues: SUNERG

  Nr. ID i produktit: 23840

  Tipi i produktit : XP 36/156-145 I+35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Modulet fotovoltaike Polikristaline X-Style Modules 140 - 160 Wp

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 14.51
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 145
 3. Renewables PV
  Prodhues: SUNERG

  Nr. ID i produktit: 23841

  Tipi i produktit : XP 36/156-150 I+35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Modulet fotovoltaike Polikristaline X-Style Modules 140 - 160 Wp

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 15.01
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 150
 4. Renewables PV
  Prodhues: SUNERG

  Nr. ID i produktit: 23842

  Tipi i produktit : XP 36/156-155 I+35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Modulet fotovoltaike Polikristaline X-Style Modules 140 - 160 Wp

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 15.51
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 155
 5. Renewables PV
  Prodhues: SUNERG

  Nr. ID i produktit: 23843

  Tipi i produktit : XP 36/156-160 I+35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Modulet fotovoltaike Polikristaline X-Style Modules 140 - 160 Wp

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 16.01
  Madhësia e panelit PV [m²]: 1
  Kapaciteti [W]: 160
 6. Renewables PV
  Prodhues: SUNERG

  Nr. ID i produktit: 23844

  Tipi i produktit : XP 60/156-245 I+35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Modulet fotovoltaike Polikristaline X-STYLE Modules 245 - 265 Wp

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 15.35
  Madhësia e panelit PV [m²]: 2
  Kapaciteti [W]: 245
 7. Renewables PV
  Prodhues: SUNERG

  Nr. ID i produktit: 23845

  Tipi i produktit : XP 60/156-250 I+35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Modulet fotovoltaike Polikristaline X-STYLE Modules 245 - 265 Wp

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 15.35
  Madhësia e panelit PV [m²]: 2
  Kapaciteti [W]: 250
 8. Renewables PV
  Prodhues: SUNERG

  Nr. ID i produktit: 23846

  Tipi i produktit : XP 60/156-255 I+35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Modulet fotovoltaike Polikristaline X-STYLE Modules 245 - 265 Wp

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 15.65
  Madhësia e panelit PV [m²]: 2
  Kapaciteti [W]: 255
 9. Renewables PV
  Prodhues: SUNERG

  Nr. ID i produktit: 23857

  Tipi i produktit : XP460260I+35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Modulet fotovoltaike Polikristaline X-STYLE PLUS Modules 260 - 280 Wp

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 15.96
  Madhësia e panelit PV [m²]: 2
  Kapaciteti [W]: 260
 10. Renewables PV
  Prodhues: SUNERG

  Nr. ID i produktit: 23847

  Tipi i produktit : XP 60/156-260 I+35
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Modulet fotovoltaike Polikristaline X-STYLE Modules 245 - 265 Wp

  Kursime:

  100 %
  An average household can save around 100 % electricity production from renewables

  Efikasiteti elektrik [%]: 15.96
  Madhësia e panelit PV [m²]: 2
  Kapaciteti [W]: 260
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
Produktet e kërkuara