Pompë nxehtësie me burim nxehtësie ajrin (ajër/ajër


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27349

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-B13N3KVP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM(hiwall indoor unit) split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.44
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 4.22
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 4
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 2. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27348

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-B10N3KVP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM(hiwall indoor unit) split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.10
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 3.21
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 3
  Etiketimi i enrgjisë: A+++
 3. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27347

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-4M27S3AV-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM (outdoor unit) split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.67
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 9.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 8
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 4. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27346

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-3M18S3AV-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM (outdoor unit) split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.30
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 6.80
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 5
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 5. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27345

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-2M18S3AV-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM (outdoor unit) split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.71
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 5.60
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 5
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 6. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27344

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-2M14S3AV-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  MULTISYSTEM (outdoor unit) split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.18
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 4.40
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 4
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 7. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27343

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-13G2AVP-E/RAS-13G2KVP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Daisekai 8 split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.00
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 4.00
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 4
  Etiketimi i enrgjisë: A+++
 8. Heat Pump
  Prodhues: TOSHIBA

  Nr. ID i produktit: 27342

  Tipi i produktit : TOSHIBA RAS-10G2AVP-E/RAS-10G2KVP-E
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Daisekai 8 split air conditioner for heating, cooling, air purification and dehumidification.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.52
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 3.20
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 3
  Etiketimi i enrgjisë: A+++
 9. Heat Pump
  Prodhues: MITSUBISHI ELECTRIC

  Nr. ID i produktit: 27341

  Tipi i produktit : Mitsubishi MFZ-KJ25VE2/MUFZ-KJ25VE
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Console split air conditioner for cooling, heating, air purification, ventilation and dehumidification

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.42
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 3.40
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 3
  Etiketimi i enrgjisë: A+++
 10. Heat Pump
  Prodhues: MITSUBISHI ELECTRIC

  Nr. ID i produktit: 27340

  Tipi i produktit : Mitsubishi MSZ-EF25VE3/MUZ-EF25VE
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  High wall split air conditioner for cooling, heating, air purification, ventilation and dehumidification

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.57
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 3.20
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 3
  Etiketimi i enrgjisë: A+++
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
Produktet e kërkuara