Pompë nxehtësie me burim nxehtësie tokën (tokë/ujë)


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Heat Pump
  Prodhues: DAIKIN

  Nr. ID i produktit: 15126

  Tipi i produktit : Daikin EGSQH10S18A9W
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Pompë Nxehtësie nen-tokesore ngrohje dhe ujë sanitar.

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.35
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 10.20
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 2. Heat Pump
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 15039

  Tipi i produktit : geoTHERM VWS 460/3
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump geoTHERM VWS 460/3

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.60
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 45.90
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 3. Heat Pump
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 15038

  Tipi i produktit : geoTHERM VWS 380/3
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump geoTHERM VWS 380/3

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.50
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 38.30
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 4. Heat Pump
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 15037

  Tipi i produktit : geoTHERM VWS 300/3
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump geoTHERM VWS 300/3

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.60
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 29.80
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 5. Heat Pump
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 15036

  Tipi i produktit : geoTHERM VWS 220/3
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump geoTHERM VWS 220/3

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.40
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 22.00
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 6. Heat Pump
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 15021

  Tipi i produktit : flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 - 230 V
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 - 230 V

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.00
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 11.20
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 16
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 7. Heat Pump
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 15020

  Tipi i produktit : flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.00
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 11.20
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 16
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 8. Heat Pump
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 15019

  Tipi i produktit : flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 - 230 V
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 - 230 V

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.10
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 8.90
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 9
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 9. Heat Pump
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 15018

  Tipi i produktit : flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 5.10
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 8.90
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 9
  Etiketimi i enrgjisë: A++
 10. Heat Pump
  Prodhues: VAILLANT

  Nr. ID i produktit: 15017

  Tipi i produktit : flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 - 230 V
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Heat pump flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 - 230 V

  Kursime:

  59 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 59% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Koeficienti i performancës [COP]: 4.70
  Burim i energjisë: ELECTRICITY
  Kapaciteti i Ngrohjes [kW]: 5.30
  Kapaciteti i ftohjes [kW]: 7
  Etiketimi i enrgjisë: A++
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
Produktet e kërkuara