Rezervuarë të ujit të ngrohtë


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Hot water cylinders
  Prodhues: NOBEL

  Nr. ID i produktit: 14998

  Tipi i produktit : FC BUF 2000_2
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Depozite uji me qarkullim te detyruar FC BUF 2000_2

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 2,000
 2. Hot water cylinders
  Prodhues: NOBEL

  Nr. ID i produktit: 14997

  Tipi i produktit : FC BUF 1500_2
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Depozite uji me qarkullim te detyruar FC BUF 1500_2

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 1,500
 3. Hot water cylinders
  Prodhues: NOBEL

  Nr. ID i produktit: 14996

  Tipi i produktit : FC BUF 1000_2
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Depozite uji me qarkullim te detyruar FC BUF 1000_2

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 1,000
 4. Hot water cylinders
  Prodhues: NOBEL

  Nr. ID i produktit: 14995

  Tipi i produktit : FC BUF 800_2
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Depozite uji me qarkullim te detyruar FC BUF 800_2

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 800
 5. Hot water cylinders
  Prodhues: NOBEL

  Nr. ID i produktit: 14994

  Tipi i produktit : FC BUF 500_2
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Depozite uji me qarkullim te detyruar FC BUF 500_2

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: B
  Kapaciteti [I]: 500
 6. Hot water cylinders
  Prodhues: NOBEL

  Nr. ID i produktit: 14993

  Tipi i produktit : FC BUF 400_2
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Depozite uji me qarkullim te detyruar FC BUF 400_2

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: B
  Kapaciteti [I]: 400
 7. Hot water cylinders
  Prodhues: NOBEL

  Nr. ID i produktit: 14992

  Tipi i produktit : FC BUF 2000_1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Depozite uji me qarkullim te detyruar FC BUF 2000_1

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 2,000
 8. Hot water cylinders
  Prodhues: NOBEL

  Nr. ID i produktit: 14991

  Tipi i produktit : FC BUF 1500_1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Depozite uji me qarkullim te detyruar FC BUF 1500_1

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 1,500
 9. Hot water cylinders
  Prodhues: NOBEL

  Nr. ID i produktit: 14990

  Tipi i produktit : FC BUF 1000_1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Depozite uji me qarkullim te detyruar FC BUF 1000_1

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 1,000
 10. Hot water cylinders
  Prodhues: NOBEL

  Nr. ID i produktit: 14989

  Tipi i produktit : FC BUF 800_1
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  Depozite uji me qarkullim te detyruar FC BUF 800_1

  Kursime:

  65 %
  An average household can save around 65 % of the annual energy consumption for hot water preparation

  Etiketimi i enrgjisë: C
  Kapaciteti [I]: 800
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
Produktet e kërkuara