Lesh minerali për izolim


Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
 1. Insulation
  Prodhues: ROCKWOOL

  Nr. ID i produktit: 27068

  Tipi i produktit : Flatrock 50
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  ROCKWOOL lesh mineral per tarraca te medha te hidroizoluara me membrana sintetike ose bituminoze.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.036
  Trashësia [mm]: 180
  Gjatësia [mm]: 2,000
  Gjerësia [mm]: 1,200
 2. Insulation
  Prodhues: ROCKWOOL

  Nr. ID i produktit: 27067

  Tipi i produktit : Flatrock 50
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  ROCKWOOL lesh mineral per tarraca te medha te hidroizoluara me membrana sintetike ose bituminoze.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.036
  Trashësia [mm]: 160
  Gjatësia [mm]: 2,000
  Gjerësia [mm]: 1,200
 3. Insulation
  Prodhues: ROCKWOOL

  Nr. ID i produktit: 27066

  Tipi i produktit : Flatrock 50
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  ROCKWOOL lesh mineral per tarraca te medha te hidroizoluara me membrana sintetike ose bituminoze.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.036
  Trashësia [mm]: 140
  Gjatësia [mm]: 2,000
  Gjerësia [mm]: 1,200
 4. Insulation
  Prodhues: ROCKWOOL

  Nr. ID i produktit: 27065

  Tipi i produktit : Flatrock 50
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  ROCKWOOL lesh mineral per tarraca te medha te hidroizoluara me membrana sintetike ose bituminoze.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.036
  Trashësia [mm]: 120
  Gjatësia [mm]: 2,000
  Gjerësia [mm]: 1,200
 5. Insulation
  Prodhues: ROCKWOOL

  Nr. ID i produktit: 27064

  Tipi i produktit : Flatrock 50
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  ROCKWOOL lesh mineral per tarraca te medha te hidroizoluara me membrana sintetike ose bituminoze.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.036
  Trashësia [mm]: 100
  Gjatësia [mm]: 2,000
  Gjerësia [mm]: 1,200
 6. Insulation
  Prodhues: ROCKWOOL

  Nr. ID i produktit: 27063

  Tipi i produktit : Flatrock 50
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  ROCKWOOL lesh mineral per tarraca te medha te hidroizoluara me membrana sintetike ose bituminoze.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.036
  Trashësia [mm]: 80
  Gjatësia [mm]: 2,000
  Gjerësia [mm]: 1,200
 7. Insulation
  Prodhues: ROCKWOOL

  Nr. ID i produktit: 27062

  Tipi i produktit : Flatrock 50
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  ROCKWOOL lesh mineral per tarraca te medha te hidroizoluara me membrana sintetike ose bituminoze.

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.036
  Trashësia [mm]: 60
  Gjatësia [mm]: 2,000
  Gjerësia [mm]: 1,200
 8. Insulation
  Prodhues: ROCKWOOL

  Nr. ID i produktit: 27061

  Tipi i produktit : Acoustic EXTRA
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  ROCKWOOL lesh guri per mure

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.033
  Trashësia [mm]: 120
  Gjatësia [mm]: 1,200
  Gjerësia [mm]: 600
 9. Insulation
  Prodhues: ROCKWOOL

  Nr. ID i produktit: 27060

  Tipi i produktit : Acoustic EXTRA
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  ROCKWOOL lesh guri per mure

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.033
  Trashësia [mm]: 100
  Gjatësia [mm]: 1,200
  Gjerësia [mm]: 600
 10. Insulation
  Prodhues: ROCKWOOL

  Nr. ID i produktit: 27059

  Tipi i produktit : Acoustic EXTRA
  icon
  1,00 RON
  Ju keni kursyer RON 0 p.v.

  ROCKWOOL lesh guri per mure

  Kursime:

  32 %
  Një familje mesatare mund të kursejë rreth 32% të konsumit vjetor të energjisë për ngrohje

  Përçueshmëri termike (vlera-ʎ) [W/mK]: 0.033
  Trashësia [mm]: 80
  Gjatësia [mm]: 1,200
  Gjerësia [mm]: 600
Faqe
Për faqe
Vendos në drejtimin e poshtem
Produktet e kërkuara